KBC-Zorgplan

Categories:KBC Nieuws

KBC-Zorgplan

We leven alsmaar langer. En dat is goed nieuws natuurlijk. Want het betekent dat we later meer tijd hebben voor dingen die we altijd al hadden willen doen. Maar wat als die mooie jaren toch niet zo zorgeloos zijn?

 

U leeft, wij beschermen.

Wat als u later zwaar en permanent zorgbehoevend (*1) wordt? Dan kunt u rekenen op het KBC-Zorgplan. (*2)

 

Bij het afsluiten van uw KBC-Zorgplan, kiest u welk bedrag u bij zware en permanente zorgbehoevendheid maandelijks extra denkt nodig te hebben. U hebt de keuze uit drie formules: een uitkering van 500 euro, 1.000 euro of 1.500 euro per maand. Afhankelijk van de formule die u kiest en uw leeftijd stort u eenmalig een afgesproken som in het KBC-Zorgplan. Dat kapitaal zet u opzij in de tak 21-levensverzekering van het KBC-Zorgplan waarop een gegarandeerd rendement wordt toegekend.

Bij zware en permanente zorgbehoevendheid kunt u dan zonder uitstapkosten (*3) beschikken over uw reserve in de tak 21-levensverzekering van het KBC-Zorgplan. Daarmee kunt u de eerste periode van zware en permanente zorgbehoevendheid overbruggen. Na die periode (min. 22 en max. 34 maanden) keert KBC levenslang het door u gekozen bedrag uit (500, 1.000 of 1.500 euro per maand). Daarvoor zorgt de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid die altijd in het KBC-Zorgplan is opgenomen. De premie ervan wordt gefinancierd uit de tak 21-reserve van het KBC-Zorgplan.

Als u de reserve van de tak 21-levensverzekering afkoopt voor de erkenning van zware en permanente zorg-behoevendheid door uw verzekeraar, dan wordt de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid stopgezet (*3)

U leeft voluit en zonder zorgen. Wij beschermen uw vermogen en dat van uw dierbaren tegen de kosten van uw zorg.

 

Uw zorg is onze zorg.

Het KBC-Zorgplan dekt zware en permanente zorgbehoevendheid, ongeacht waar (thuis, assistentie-woning, woon- en zorgcentrum) of door wie (familie, professionele zorgverstrekkers) u wordt verzorgd. Het maakt ook niet uit of u te maken hebt met fysieke of met psychische zorgbehoevendheid, zoals dementie. KBC erkent de zorgbehoevendheid als er door een arts kan worden vastgesteld dat de zorgbehoevendheid voldoende ernstig is én dat er geen perspectief is op herstel.

Kortom, een deel van uw vermogen opzijzetten in het KBC-Zorgplan biedt u financiële gemoedsrust voor het geval u zwaar of permanent zorgbehoevend wordt. Uw zorg is onze zorg.

 

Kom eens praten.

Kom gerust eens langs op ons kantoor. wij vertellen u er graag meer over.

 

 

 

(*1) Een verzekerde wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd wanneer medisch vaststaat dat het fysiek of psychisch onmogelijk is om zelfstandig een aantal welbepaalde handelingen van het dagelijkse leven, zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, enz. te verrichten zonder hulp van anderen. De zorgbehoevendheid is permanent als medisch vaststaat en erkend is door de verzekeraar dat de toestand van de verzekerde niet meer voor verbetering vatbaar is. Wanneer het permanente karakter niet meteen kan worden vastgesteld, dan wordt het onweerlegbaar vermoed als de toestand van zware zorgbehoevendheid zonder onderbreking voortduurt gedurende zes maanden, en dat vanaf de aanvangsdatum van de zorgbehoevendheid. Meer uitgebreide informatie over de voorwaarden voor erkenning van zware en permanente zorgbehoevendheid vindt u in de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw KBC-tussenpersoon.

 

(*2) KBC-Zorgplan is een tak 21-levensverzekering met een aanvullende verzekering zorgbehoevendheid. Het is een verzekering van onbepaalde duur met een afgesproken storting en met een gegarandeerd rendement, aangeboden door KBC Verzekeringen. Toetredingsleeftijd: 40-66 jaar, mits gunstige medische acceptatie. Instapkosten: 3%. Verzekeringsbelasting: 2%. Uitstapkosten: 0% bij zware en permanente zorgbehoevendheid of bij medisch erkende palliatieve zorg, 5% in de andere gevallen. Premie aanvullende verzekering zorgbehoevendheid: via opvraging uit de tak 21-reserve. Roerende voorheffing is verschuldigd bij het opvragen van de reserve in de eerste acht jaar van het contract. De fiscale behandeling kan aan wijzigingen onderhevig zijn. De tak 21-levensverzekering wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregels voor levensverzekeringen.

(*3) Gedeeltelijke en volledige afkoop van de reserve is mogelijk zonder kosten op voorwaarde dat een zware of permanente zorgbehoevendheid erkend werd door de verzekeraar. Voor die erkenning is alleen een volledige afkoop (met uitstapkosten) mogelijk. Bij medisch erkende palliatieve zorg kunt u de volledige reserve van uw KBC-Zorgplan kosteloos opvragen.

 

Dit nieuwsbericht bevat alleen marketinginformatie. Die omvat geen beleggingsadvies of onderzoekop beleggingsgebied, maar alleen een samenvatting van de kenmerken van het product. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de eraan verbonden risico’s vindt u in de algmene voorwaarden, de productfiche en de financiële infofiche. Die zijn beschikbaar bij uw KBC-tussenpersoon.

De Wonderjaren

Categories:KBC Nieuws

Onze beste jaren moeten nog komen. Tijd om er samen in te investeren.

 

Herinnert u zich uw wonderjaren nog?

Die zorgeloze tijd dat niks moest en alles mocht. Elke dag alleen maar doen waar u zin in had. Het waren de mooiste jaren van uw leven. Althans, dat dacht u. Want eigenlijk moeten onze beste jaren nog komen!

We leven immers alsmaar langer. En hebben na onze carrière dus ook meer tijd dan ooit om volop te genieten van al die dingen die we altijd al hadden willen doen. Verre reizen maken, nieuwe hobby’s ontdekken, aan vrijwilligerswerk doen,… Kortom, het worden de mooiste jaren van ons leven: Onze Wonderjaren. Tijd om er samen in te investeren.


Verzilver de vergrijzing

Met de spaar- en beleggingsproducten van KBC bereidt u zich optimaal voor om uw eigen Wonderjaren waar te maken. Er zijn in ieder geval heel wat interessante beleggingsgelegenheden. Door de vergrijzing ontstaat er immers ook een nieuwe economie. Denk maar aan aanpassingen aan de openbare infrastructuur, meer recreatieve mogelijkheden, enz.

Kom dus zeker praten over de mogelijkheden.

 

Nu al een voorproefje van uw wonderjaren?

Maak in oktober of november een afspraak en wie weet sleept u een leuk voorproefje van uw Wonderjaren in de wacht. Als u komt praten in ons verzekeringskantoor, maakt u kans op een droomactiviteit, zoals een overnachting in een kasteel, een benjisprong of een toch met een zeilboot.

KBC B-Assured

Categories:KBC Nieuws

KBC B-Assured!

 

Beleggen of verzekeren?

Ontdek het beste van twee werelden:

KBC B-Assured


Beleggingscomfort

Hebt u onvoldoende tijd om uw beleggingen bij te houden of om de financiële wereld op de voet te volgen? Met KBC B-Assured laat u het beheer over aan gespecialiseerde fondsbeheerders die streven naar een optimale spreiding tussen aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Zij toetsen uw belegging voortdurend aan de realiteit en ondernemen actie waar nodig om zo te streven naar het best mogelijke rendement.

Gemoedsrust

Maak het uzelf gemakkelijk: verlies geen tijd aan follow-up en regel in één keer de financiering van uw KBC-schadeverzekeringen. Als u dat wilt en zolang de reserve het mogelijk maakt, zorgt uw verzekeraar er immers zelf voor dat de verzekeringspremies betaald worden via uw KBC B-Assured.
U kunt er zelfs voor kiezen om enkele KBC-schadeverzekeringen van bijvoorbeeld uw kinderen of andere verwanten te financieren via uw KBC B-Assured. Zo helpt u hen financieel verder zonder direct kapitaal te moeten schenken. Zij hoeven niet te beknibbelen op de kwaliteit van hun verzekeringen om hun budget in evenwicht te houden. En u blijft gerust dat zij minstens degelijk verzekerd zijn als er iets misgaat.

Totale flexibiliteit

Op elk ogenblik kan u de opgebouwde reserve geheel of gedeeltelijk gratis opvragen.

Goed om weten

Hebt u verzekeringen bij KBC en wilt u die via uw KBC B-Assured betalen, dan betaalt KBC Verzekeringen wegens de vlotte premie-inning jaarlijks 3% terug van de verzekeringspremies die u via KBC B-Assured hebt gefinancierd.

Iets voor u?
Contacteer ons voor meer info.
© Copyright - KBC Verzekeringen-Portaal - Design by Verzekeringen-Portaal.net                                                 "VERBONDEN AGENT VAN KBC-VERZEKERINGEN"