Auto-schade

Categories:KBC Nieuws

Auto-ongeval


Goed voorbereid de weg op.

Een ongeval is soms snel gebeurd.

Daarom geven we u enkele handige tips zodat u altijd voorbereid bent!

 

Wat doet u het best vooraf?

Check of u een Europees aanrijdingsformulier in de wagen hebt liggen.

– Is dat niet zo? Vraag er een aan in ons verzekeringskantoor.

– Hoe vult u het aanrijdingsformulier correct in?

Lees de verschillende stappen op het formulier zelf.
Of bekijk het instructiefilmpje op www.kbc.be/autoschade

Noteer op het voorblad van uw Europees aanrijdingsformulier de contactgegevens van ons verzekeringskantoor en van uw schadehersteller (*1)

Download onze gratis app voor noodsituaties op www.kbc.be/assistance

Hoe voorkomt u schade?

Enkele kleine inspanningen kunnen al heel wat schade voorkomen.

 • Rij altijd met aangepaste snelheid en zorg voor de juiste bandenspanning.
 • Draag altijd uw autogordel, de kans op overlijden of kwetsuren daalt daardoor met 50%.
 • Rij nooit onder invloed van drugs, alcohol en/of medicatie en zorg dat u voldoende uitgerust bent.

Toch schade?

Denk eerst aan uw veiligheid. Doe een veiligheidshesje aan en plaats de gevarendriehoek. Vul dan onmiddellijk het Europees aanrijdingsformulier in, ook als de politie ter plaatse is gekomen.

Onmiddellijke hulp nodig?

Op het voorblad van uw Europees aanrijdingsformulier vindt u de contactgegevens van de instanties die u kunnen helpen als u onmiddellijke hulp nodig hebt.

Vul een Europees aanrijdingsformulier in, ook al heeft de politie een proces-verbaal opgesteld.

Hoe vult u het aanrijdingsformulier correct in?

Lees de verschillende stappen op het formulier zelf. Of bekijk het instructiefilmpje op www.kbc.be/autoschade.

Geef een schadegeval aan.

 • Via ons KBC-verzekeringskantoor.
 • Via ons callcenter KBC 24+:
  • In het binnenland 0800 964 65 (gratis)
  • In het buitenland + 32 16 24 24 24

Bezorg het ingevulde aanrijdingsformulier aan ons kantoor.

Wat bij diefstal?

 • Bel de politie (101 of 112).
  Dien binnen de 24 uur klacht in (ook in het buitenland).
  Vraag een kopie van uw verklaring en het dossiernummer van uw klacht.
  KBC heeft die nodig bij aangifte.
 • Geef de diefstal aan bij ons KBC-Verzekeringskantoor of bij KBC 24+:
  • In het binnenland: 0800 964 65 (gratis)
  • In het buitenland: + 32 16 24 24 24.
   Soms hebt u recht op een vervangwagen.
 • Verwittig onmiddellijk de alarmcentrale als uw voertuig met een satellietvolgsysteem is uitgerust.
 • Houd al uw autosleutels ter beschikking van de KBC-expert.

Wat bij glasschade?

U kunt kiezen voor ons herstelnetwerk, voor Carglass of voor uw eigen hersteller.

Meer info bij ons KBC-Verzekeringskantoor of op www.kbc.be/autoschade.


Info en Tips?

Surf zeker eens naar www.kbc.be/autoschade.

U vindt er een overzicht van veelgestelde vragen, handige instructiefilmpjes, en meer informatie over:

 • uw aangifte en de gevolgen van uw schadegeval.
 • de schadebegroting,
 • de herstelling van uw voertuig,
 • uw vergoeding.

Nog enkele handige tips:

 • Hebt u een ongeval in het buitenland, scheur dan elk een formulier in uw eigen taal af en leg de bladen over elkaar. Als u het bovenste blad invult, drukt dat door en elke partij heeft achteraf een formulier in haar eigen taal.
 • De Europese aanrijdingsformulieren zijn identiek opgesteld, ongeacht de taal. Zo kunt u altijd goed volgen.

 

Vragen?

U bent welkom in ons KBC-Verzekeringsagentschap.

 

(*1) KBC Verzekeringen werkt samen met een netwerk van herstellers. Kiest u voor een van die herstellers? Dan regelt KBC de schade rechtstreeks als dat mogelijk is. Meer informatie vindt u op www.kbc.be/autoschade.

Pensioensparen

Categories:KBC Nieuws

 

Veilige pensioenspaarformule met gegarandeerde interestopbrengst

Elk jaar een fiscaal voordeel

Recht op een jaarlijks fiscaal voordeel* van 30% van het gestorte bedrag. In 2015 kun je tot 940 euro fiscaal voordelig sparen voor je pensioen.

Gegarandeerde rente

KBC-Life Pension Plan is een volstrekt veilige formule met gegarandeerde interestopbrengst. De opbrengst wordt jaarlijks eventueel aangevuld met een niet gegarandeerde variabele winstdeling.

Mooi aanvullend pensioen

Al vanaf 24 euro per maand kun je deze pensioenspaarverzekering openen.

Voor Wie

KBC-Life Pension Plan is een pensioenspaarverzekering om fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op te bouwen (pensioensparen: max. 940 euro in 2015). Elke belastingbetaler die de pensioenleeftijd nog niet bereikt heeft kan deze pensioenspaarverzekering afsluiten.

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke storting in je pensioenspaarverzekering ontvang je een gegarandeerde interestopbrengst. Verandert de interest, dan heeft dat alleen effect op de stortingen vanaf die datum. Op 1 maart 2015 bedraagt de gegarandeerde intrestvoet 1,5%.

Deelname in de winst

Je rendement kan eventueel jaarlijks worden verhoogd met een variabele deelname in de winst, afhankelijk van de resultaten van KBC Verzekeringen en afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële markten. Zo kun je een mooi totaal rendement genieten.

Vanaf 24 euro per maand

Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort, rekening houdend met je persoonlijke gezinssituatie en met het fiscale maximum. Dat kan al vanaf 24 euro per maand.

Mogelijkheid om een aanvullende overlijdensdekking af te sluiten

Bescherm je nabestaanden en kies voor een aanvullende overlijdenswaarborg. Daardoor krijgen ze het financieel wat gemakkelijker in die moeilijke periode. Je kiest zelf welk bedrag je verzekert in de overlijdenswaarborg.

Looptijd

 • Minimaal 10 jaar
 • Einddatum contract: op de leeftijd van 65 jaar (of na verloop van de minimale duur van 10 jaar, als je het contract sluit vanaf je 55ste verjaardag)

Storting

 • Minimaal streefbedrag per jaar: 288 euro
 • Minimaal bedrag per storting: 24 euro

Kosten

  • Toetredingskosten: 5% op het bedrag van elke storting
  • Uittredingskosten: 5%, daalt jaarlijks met 1% gedurende de laatste vijf jaar van het contract. Geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering, vervroegde pensionering of brugpensionering.

 

Heeft u interesse of nog bepaalde vragen?
Neem gerust contact met ons KBC-Verzekeringskantoor


Productfiche
Financiële infofiche

 

* De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen.

Lange termijn sparen

Categories:KBC Nieuws

Wat betekent lange termijn sparen?

Een aantrekkelijk jaarlijks belastingsvoordeel.

Veel Belgen doen aan pensioensparen, maar kunnen daarnaast nog een mooie belastingvermindering realiseren met langetermijnsparen. Je kunt beide dus combineren en extra fiscaal voordeel genieten.

Na aflossing van je woningkrediet

Heb je je woningkrediet afbetaald? Dan komt er opnieuw ruimte vrij om fiscaal voordelig te sparen.

Na je pensioen

Ook tijdens je pensioen kun je jarenlang genieten van deze belastingvermindering op voorwaarde dat je belastingen betaalt tijdens je pensioen. Opgelet: je moet er wel mee beginnen vóór je 65e verjaardag.

Welk voordeel levert het op?

Langetermijnsparen levert je een mooi jaarlijks belastingvoordeel op. Je recupereert afhankelijk van je inkomsten tot 30% van het gespaarde bedrag via de personenbelasting.
 

Als je per jaar bijvoorbeeld 1 000 euro spaart, kun je het jaar nadien tot 300 euro terugkrijgen van de fiscus.

In 2015 kun je – afhankelijk van je inkomen of pensioen – tot 2 260 euro sparen.

Dat kan je tot 678 euro minder belastingen opleveren.


 
Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel, moet het contract aan een aantal voorwaarden voldoen. Die worden verder toegelicht bij het product.

Waarin spaar ik dan, en wat brengt dat op?

Langetermijnsparen kun je alleen in een fiscale spaarverzekering. Het belangrijkste kenmerk van zo’n spaarverzekering is dat ze je een grote zekerheid geeft. Elk bedrag dat je spaart, brengt immers minstens een vaste gegarandeerde rente op. Het gespaarde bedrag wordt uitgekeerd op de einddatum van het contract. Die einddatum is ten vroegste je 65e verjaardag.

In geval van overlijden voor de einddatum eindigt het contract op dat moment en wordt het spaartegoed uitbetaald aan de begunstigde.

De rentevoet blijft voor elke storting gegarandeerd gedurende de gehele looptijd. Het globale rendement varieert van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van de verzekeraar.

Vanaf wanneer kan ik aan mijn geld?

Je spaart zolang je wilt in het langetermijnsparen. Het contract loopt minstens 10 jaar en kan ten vroegste eindigen op je 65e verjaardag. Spaar hierin dus geld dat je voor een langere termijn kunt missen. Als je eerder aan je geld wilt, kan dat door het vervroegd af te kopen, maar dat is fiscaal niet altijd voordelig.

Fiscale behandeling

Het spaartegoed wordt een belasting op langetermijnsparen geheven op je 60e verjaardag, of op 10 jaar na de start van het contract, als het werd gesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar. Die belasting stelt vrij van verdere belastingen. Bij een eerder overlijden wordt het uitgekeerde spaartegoed belast in de personenbelasting.

Zodra je voor een gespaard bedrag een belastingsvermindering hebt genoten, is de latere uitkering van het eindkapitaal belastbaar.

Als je het spaartegoed zou opvragen vóór je zestigste verjaardag of, als het werd gesloten vanaf 55 jaar, binnen de 10 jaar na de start van het contract, dan kan dat fiscaal nadelig zijn.

De fiscale behandeling kan in de toekomst veranderen.

Tip voor de 50- en 60-plussers

 

 • Ben je 50-plusser? Start nu een contract voor langetermijnsparen en geniet nog jarenlang een mooie belastingvermindering. Kies een einddatum ver genoeg in de toekomst, zodat je ook tijdens je pensioen nog kunt genieten van deze belastingvermindering.
 • Ben je 60-plusser? Om nog jarenlang te kunnen genieten van de belastingvermindering, moet je een langetermijnspaarcontract afgesloten hebben vóór je 65e verjaardag. Als je 65 geworden bent, is het dus te laat, en kun je geen contract meer starten.

Hoe starten?

Wil je weten hoeveel belastingvermindering je jaarlijks kunt realiseren op basis van je beroepsinkomen of pensioen? Contacteer ons kantoor en vraag advies op jouw maat.
                  Verbonden agent, FSMA 106817 A, van KBC Verzekeringen nv, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven.
                  Disclaimer         Klachten         Privacy                              © Copyright - KBC Verzekeringen-Portaal - Design by Verzekeringen-Portaal.net